Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny

Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Głównym zadaniem jest rozbudzenie u dzieci ciekawości do poznawania świata, poszukiwania odpowiedzi oraz zadawanie pytań i wyrażania własnych opinii.

  • Studentami są dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia.

  • Wykłady i ćwiczenia w formie warsztatów prowadzone są przez wykładowców naukowo - dydaktycznych WSH TWP w Szczecinie osobno dla czterech grup wiekowych: 6-7 lat , 8-9 lat , 10-12 lat , 13-15 lat i na czterech specjalnościach.

  • Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Równolegle z zajęciami dla dzieci w ramach Akademii Dobrego Rodzica prowadzone są warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych.
  • 7 lat doświadczenia i ponad 700 małych absolwentów

Dla rodziców

Warsztaty i wykłady: