Rekrutacja 2018/2019

Wypełnij formularz zgłoszeniowyAby zapisać dziecko na zajęcia na Uniwersytecie należy:
  • wypełnić i przesłać drogą elektroniczna internetowy formularz zgłoszeniowy (rejestracja automatyczna)
  • dokonać opłaty wpisowej w wysokości 300 zł za dziecko
  • po otrzymaniu drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka należy dostarczyć do Centrum Obsługi Studenta Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15 następujące dokumenty:
    - wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna formularz zgłoszeniowy
    - dowód wpłaty wpisowego
Po otrzymaniu przez uczelnię kompletu dokumentów, dziecko zostanie zapisane na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego na rok akademicki 2018/2019.

Nazwisko i imię dziecka NAZWISKO: Imię: Data urodzenia (RR/MM/DD) Nazwa szkoły/przedszkola Adres Szkoły/przedszkola Informacje o stanie zdrowia dziecka (o chorobach przewlekłych) Specjalność na którą dziecko będzie uczęszczało w roku akademickim 2018/2019: (proszę zaznaczyć jedną) Opłata wpisowa 300zł.


Rodzic / opiekun

Imię i nazwisko Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod i miasto) Adres e-mail Tel. kontaktowy Czy jako rodzice/opiekunowie chcielibyście Państwo korzystać z zajęć warsztatowych dotyczących umiejętności wychowawczych? (koszt: 100 zł) Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny w Szczecinie podanych danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studów.
Dla rodziców

Warsztaty i wykłady: